Tư vấn an ninh – PCCC

Tư vấn Bảo vệ An ninh - An toàn phòng cháy

T&T Security

Đối tác tin cậy của bạn

Tư vấn Bảo vệ An ninh – An toàn Phòng cháy là một trong những dịch vụ của T&T Security.
Các chuyên gia có bề dầy kinh nghiệm và chuyên môn cao của chúng tôi sẽ giúp bạn nhận diện được những vấn đề tồn tại, dự báo những vấn đề phát sinh và đưa ra giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực:
  • Khảo sát, đánh giá theo yêu cầu về bảo vệ An ninh – An toàn phòng cháy
  • Tư vấn, thiết kế, lập phương án bảo vệ – phòng cháy chữa cháy đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và quốc tế
  • Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thẩm định, xin cấp phép Phòng cháy chữa cháy theo đúng qui định
  • Huấn luyện – đào tạo chuyển giao công nghệ về các hệ thống thiết bị hiện đại trong lĩnh vực Bảo vệ An ninh – An toàn phòng chống cháy nổ
Giải pháp của chúng tôi đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của những lĩnh vực đặc thù như: Sản xuất công nghiệp, Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Cao ốc văn phòng, Khách sạn và Nhà ở.

Tri thức – Kinh nghiệm – Trung thực

Tất cả điều đó luôn được phản ánh trong các giải pháp tư vấn của T&T Security