Thiết bị chuyên dùng

Thiết bị chuyên dùng

T&T Security

Đối tác tin cậy của bạn

Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh ngày càng cao, chúng tôi luôn chú trọng việc đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên nghiên cứu các thiết bị và hệ thống đặc biệt chuyên dùng cho các lực lượng an ninh và quân đội: Điều tra tội phạm; Phòng chống khủng bố, bạo loạn; Bảo vệ an ninh trật tự công cộng, quốc phòng.

Phạm vi nghiên cứu và cung cấp bao gồm :

  • Thiết bị thu phát, quan sát hình ảnh bí mật
  • Thiết bị thông tin liên lạc chuyên biệt
  • Thiết bị dò tìm và phá hủy bom, mìn, chất nổ, ma túy, hóa chất độc hại
  • Các loại xe chỉ huy tác chiến, xe chống đạn, xe vận chuyển chuyên dùng
  • Các thiết bị và phương tiện sử dụng cho lực lượng cảnh sát đặc biệt hoặc quân đội trong tình huống khẩn cấp
  • Các hệ thống bảo vệ an ninh đặc biệt khác