CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Chính sách thanh toán

T&T Security

Đối tác tin cậy của bạn

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Thanh toán bằng tiền mặt
Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:CÔNG TY TNHH TNT AN NINH
Mã số thuế : 0315480014
Tài khoản số : 1031102282007 tại
Tại ngân hàng : Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 2