Dịch vụ bảo trì

Dịch vụ bảo trì

T&T Security

Đối tác tin cậy của bạn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì theo hợp đồng và hỗ trợ khẩn cấp – các hệ thống bảo vệ an ninh và PCCC sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hàng tháng hoặc quý để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng.
Khi có sự cố hư hỏng đột xuất, trong vòng 4 giờ, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ có mặt để khắc phục. Chúng tôi có hàng hoá dự phòng để thay thế nhanh chóng, giảm tối thiểu thời gian tạm ngưng hoạt động của hệ thống. Nhân viên bảo trì của chúng tôi được huấn luyện kỹ năng chuyên môn về an ninh, an toàn, PCCC bởi các chuyên gia của các nhà sản xuất và được huấn luyện đẩy đủ về quy trình bảo trì công nghiệp, an toàn lao động, điều kiện làm việc nghiêm ngặt. Xây dựng quy trình bảo trì gồm: khảo sát, đánh giá hiện trạng; lập danh mục máy móc, thiết bị cần bảo trì, thiết bị dự phòng thay thế; nội dung và khối lượng công việc bảo trì; ngân sách bảo trì; kế hoạch bảo trì. Hồ sơ theo dõi quá trình hoạt động và công tác bảo dưỡng sẽ được ghi chép cẩn thận để trình khách hàng kiểm tra và duyệt định kỳ.